شارژ دلخواه

ممکن است در موقعیتی نیاز داشته باشید عدد مشخصی شارژ بخرید، مثلا 1100 تومان یا 4300 تومان. با شارژ دلخواه این نیاز برطرف شده است با شماره گیری #4*7* می‌توانید بسته به نیاز خود با ضریب 100 تومان شارژ بگیرید.